Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
48/2015 Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva
Ing. Andrea Sivičová 06.03.2015
58/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Vlasta Mudríková 05.03.2015 07.03.2015
47/2015 Servisná zmluva
Zmluva
JKC, s.r.o. 27.02.2015
51/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
LODEN, s.r.o. 27.02.2015 30.11.2016 35714,40€
52/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Ing. Arch. Marián Antal 27.02.2015 30.08.2015 17500,00€
53/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
ARCADIA corporation, s.r.o. 27.02.2015 30.11.2015 9960,00€
56/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
BEKA EU s.r.o. 27.02.2015 30.11.2016 11974,43€
57/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
BEKA EU s.r.o. 27.02.2015 30.11.2016 17431,87€
61/2015 Servisná zmluva
Zmluva
JKC, s.r.o. 27.02.2015
50/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
ASFA - KDK, s.r.o. 26.02.2015 30.05.2016 33234,00€
49/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
LODEN, s.r.o. 25.02.2015 30.11.2016 35932,62€
43/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Anton Hudec - RESTAV, s.r.o. 23.02.2015 31.08.2015 20385,55€
38/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Alexander Gubár - PINUS 20.02.2015 7210€
44/2015 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok
Ing. Pavol Masár 20.02.2015 31.12.2015
37/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
ALUVI, s.r.o. 16.02.2015 1849,16€
32/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Rastislav Zápotočný 12.02.2015 14.02.2015 120€
33/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Peter Domáň 12.02.2015 14.02.2015 50€
34/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Filip Olejník 12.02.2015 14.02.2015 70€
35/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Ondrej Patka 12.02.2015 14.02.2015 150€
36/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Stanislav Krško 12.02.2015 14.02.2015 150€
224/2014 Odpredaj SP pozemku pod BD s.c. 74
Zmluva
Kúpna zmluva 09.02.2015
31/2015 Zmluva o zabezpečení odberu nebezpečného odpadu
Zmluva
enviTrans, s.r.o. 06.02.2015
29/2015 Servisná zmluva
Zmluva
Miroslav Marušinec ML-print 04.02.2015
15/2015 Zmluva o refundácií nákladov
Zmluva
Anton Škorčák - TOCOM 03.02.2015 15€ / akcia
309/2014 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva
SPP - distribúcia, a.s. 03.02.2015
28/2015 Zmluva o budúcej zmluve
Zmluva
GT - MERKEL s.r.o. 02.02.2015
378/2014 Zmluva o nájme
Zmluva
Petra Gajdošíková 30.01.2015 79,50€ / mesiac
20/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Mgr. Miriam Martináková 29.01.2015 07.02.2015
19/2015 Zmluva o dielo
Zmluva
Miroslav Dorociak 29.01.2015 07.02.2015
363/2014 Záložná zmluva
Zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 27.01.2015
16/2015 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb
Zmluva
MEDIA centrum spol. s.r.o. 26.01.2015 31.12.2015 850€ / mesiac
399/2014 Poistná zmluva
Zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 20.01.2015
13/2015 Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Zmluva
Richard Retamóza 20.01.2015 24.01.2015 550€
379/2014 Zmluva o nájme NP
Zmluva
Tatra CREDITTAX s.r.o. 13.01.2015 82,77€ / mesiac
3/2015 Kúpna zmluva
Zmluva
SPARK-EX, s.r.o. 12.01.2015
04/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 12.01.2015 31.12.2015 47574€
05/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Občianske združenie EDEN 12.01.2015 31.12.2015 83182€
06/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12.01.2015 116423€
07/2015 Zmluva o nájme
Zmluva
Rádioklub ECHO, OM3KGW 01.01.2015 30€ / rok