Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Súhrnné správy o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. s cenami vyššími ako 1000 €