Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Koncepcia odpadového hospodárstva

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2008 dokument "Koncepcia odpadového hospodárstva".


Tento materiál má formu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nájdete na tejto stránke pod číslom 6/2008.