Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Základná umelecká škola

Mgr. Miroslava Múdra

riaditeľka školy

 

Kontakty

 

Adresa
P. O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica

 

Telefón
042/4432 381

 

Mobil
0917/794829

 

E-mail
zusnd@stonline.sk

 

Web
www.zusnovadubnica.sk

 

Školské zariadenie s právnou subjektivitou

Dátum vzniku: 1.9. 1961

Počet odborov: 4