Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Súkromná základná škola a Súkromná základná umelecká škola


PaedDr. Jana Kramárováriaditeľka školy

 

 

Kontakty

 

Adresa
SNP 96/366, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4433 335
E-mail
skoladokoran@szm.sk
Web
http://www.szsndca.edupage.org/

 

 

Samostatný právny subjekt zriadený OZ EDEN

Súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň