Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Súkromná špeciálnopedagogická poradňa

 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová

riaditeľka

 

Kontakty

 

Adresa
Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4430 794
Mobil
0902 301 176

 

 

Samostatný právny subjekt. Vznikla v r. 2001.

Od 1.2.2003 je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

Zaoberá sa deťmi od 3 do 18 rokov, ktoré majú rôzne problémy v predškolskom i školskom veku.