Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Spojená škola sv. Jána Bosca

 

Mgr. Ľuboš Valt

riaditeľ školy

 

Kontakty

 

Adresa
Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
E-mail
riaditel@ssnd.sk
Web
http://www.ssnd.sk

 

 

Samostatný právny subjekt zriadený diecéznym biskupským úradom zlúčením Základnej školy a Gymnázia sv. Jána Bosca dňa

1. 12. 2004, súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň

Počet tried: 30 (13 na základnej škole, 17 na gymnáziu)