Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Materská škola Jilemnického 12/5

 

Mgr. Daniela Moravíková

riaditeľka školy

 

Kontakty

 

Adresa
Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4433 002
E-mail
msjilnd@seznam.cz
Web
http://www.msnovadubnica.sk/

 

 

Školské zariadenie s právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami, spojené so školskými jedálňami

Dátum vzniku: 1.9.1974
Počet tried: 4

 

Elokované pracovisko Komenského sady 59/1
Počet tried: 3
Dátum vzniku: 1.9.1967
Telefón

042/44 32 379
E-mail

komenskeho@slovanet.sk

 

Elokované pracovisko Kukučínova ul. 787/10
Počet tried: 4
dátum vzniku. 1.9.1981
Telefón

042/44 32 398
E-mail:

kukucinova@slovanet.sk