Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Výbor v mestskej časti Kolačín

Mesto Nová Dubnica sa zlúčilo s obcou Kolačín do jedného administratívneho celku dňa 27. 11. 1971. Vytvorená prímestská časť sa označila názvom Nová Dubnica – mestská časť Kolačín. Zanikol spoločný obvodný úrad a zostal len MNV Nová Dubnica s centrálnou právomocou. Od tohto dátumu sa začala písať spoločná história Novej Dubnice a Kolačína.

Kolačín dnes

Napriek viacerým snahám v minulosti je dnes Kolačín životaschopnou a neustále sa rozvíjajúcou obcou s rastúcim počtom obyvateľov. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko štatistických údajov 24. 11. 2011. Najstaršou obyvateľkou je Mária Marušincová (1914) a najmladším je Nicolas Heller (2011).

V Kolačíne je 10 ulíc, 2 obchody, 3 pohostinské zariadenia, kultúrny doma v máji 2011 vysvätený kostol. Aktuálny počet obyvateľov je uvedený v tabuľke.

Počet obyvateľov
Malý Kolačín 317
Veľký Kolačín 505
Spolu 822

Výbor mestskej časti Kolačín:

  1. PaedDr. Soňa Kačíková – predsedníčka
  2. Marie Gáborová
  3. Milan Guliš
  4. Ľudmila Javorková
  5. Zuzana Lesníková
  6. Bc. Erika Múčková
  7. Dionýzia Valašíková

Lekárka

  • MUDr. Augustínová – utorok od 8.00 – 12.00 hod

Odkazy na zaujímavé stránky