Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Rekonštrukcia MŠ

Zníženie energetickej náročnosti Materská škola

Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská

Nová Dubnica

 

 

Vďaka projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Petra Jilemnického 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica“ sa zrekonštruovali všetky tri pracoviská Materskej školy – Komenského sady, Kukučínova a Petra Jilemnického. Zateplili sa budovy, vymenili sa okná, zrekonštruovali sa strechy, čím sa dosiahne cieľ projektu – zníženie nákladov na energie. Celkové výdavky projektu boli 902 212,07 eur, z čoho 857 101,47 eur bolo financovaných z eurofondov a Mesto Nová Dubnica zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt vo výške 45 110,60 eur.

Súčasne sa zrekonštruovala elektroinštalácia a zdravotechnické vybavenie. Taktiež sa vykonala regulácia vykurovania. Tieto práce vo výške 293 872,52 eur sa financovali z rozpočtu mesta.

Projekt sa realizoval 12 mesiacov, v termíne od júna 2009 do júna 2010.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk


FotogalériaPo rekonštrukcii – 11/2010 Po rekonštrukcii – 11/2010 Po rekonštrukcii – 11/2010 Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Materská škola pred rekonštrukciou Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách
Stavebné práce na elokovaných pracoviskách
Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách Stavebné práce na elokovaných pracoviskách