Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Rekonštrukcia Mierového námestia

Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici

 

 

 

 

V rámci projektu sa počas deviatich mesiacov zrekonštruovala južná časť Mierového námestia – medzi ulicami SNP a Trenčianskou.

Vymedzené územie po realizácii projektu zastáva rovnaký účel využitia, avšak celkové estetické hľadisko a funkčná hodnota sú oveľa vyššie. Námestie sa stalo reprezentatívnym priestorom moderného mesta tretieho tisícročia. Novinkou je bezplatné wifi pripojenie na internet, lákavé ihrisko pre deti a fontánka s pitnou vodou.

Modernizácia námestia a priľahlých komunikácií je v súlade s pôvodným návrhom architekta Jiřího Krohu z 50. rokov minulého storočia. Pešia plocha námestia má pravidelné ortogonálne členenie dlažby tmavších a svetlejších odtieňov. Zrenovovaná fontána je doplnená o zariadenie pre účinnú filtráciu vody. Vyvýšená časť námestia s jednoduchým eliptickým prekrytím bude nielen zónou na stretávanie sa občanov, ale aj dejiskom kultúrno-spoločenských podujatí. Kultúrnejšími sa stali zrekonštruované verejné hygienické zariadenia, ktoré zohľadňujú ich využívanie imobilnými občanmi, priľahlé komunikácie s autobusovými zastávkami, verejné osvetlenie a lavičky po okraji námestia. Revitalizovaná zeleň s takmer rovnakou plochou tvorí prirodzené oddelenie oddychovej zóny námestia od miestnych komunikácií, spĺňa hygienickú a estetickú funkciu. Cez vegetačné obdobie oživí priestor kvetom a farbou lístia.

Centrálna mestská zóna sa zrekonštruovala v celkovom objeme 1 314 932,20 eur. 85 % nákladov tvorili finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšok z rozpočtu mesta. Z rozpočtu mesta sa uhradili náklady na vybudovanie 32 nových parkovacích miest a eliptické prekrytie vyvýšenej časti.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk


 


FotogalériaPriebeh prác: júl 2011 Priebeh prác: júl 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011 Slávnostné otvorenie Mierového námestia 12. augusta 2011