Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Rekonštrukcia Mierového námestia

Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici

 

 

 

 

V rámci projektu sa počas deviatich mesiacov zrekonštruovala južná časť Mierového námestia – medzi ulicami SNP a Trenčianskou.

Vymedzené územie po realizácii projektu zastáva rovnaký účel využitia, avšak celkové estetické hľadisko a funkčná hodnota sú oveľa vyššie. Námestie sa stalo reprezentatívnym priestorom moderného mesta tretieho tisícročia. Novinkou je bezplatné wifi pripojenie na internet, lákavé ihrisko pre deti a fontánka s pitnou vodou.

Modernizácia námestia a priľahlých komunikácií je v súlade s pôvodným návrhom architekta Jiřího Krohu z 50. rokov minulého storočia. Pešia plocha námestia má pravidelné ortogonálne členenie dlažby tmavších a svetlejších odtieňov. Zrenovovaná fontána je doplnená o zariadenie pre účinnú filtráciu vody. Vyvýšená časť námestia s jednoduchým eliptickým prekrytím bude nielen zónou na stretávanie sa občanov, ale aj dejiskom kultúrno-spoločenských podujatí. Kultúrnejšími sa stali zrekonštruované verejné hygienické zariadenia, ktoré zohľadňujú ich využívanie imobilnými občanmi, priľahlé komunikácie s autobusovými zastávkami, verejné osvetlenie a lavičky po okraji námestia. Revitalizovaná zeleň s takmer rovnakou plochou tvorí prirodzené oddelenie oddychovej zóny námestia od miestnych komunikácií, spĺňa hygienickú a estetickú funkciu. Cez vegetačné obdobie oživí priestor kvetom a farbou lístia.

Centrálna mestská zóna sa zrekonštruovala v celkovom objeme 1 314 932,20 eur. 85 % nákladov tvorili finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšok z rozpočtu mesta. Z rozpočtu mesta sa uhradili náklady na vybudovanie 32 nových parkovacích miest a eliptické prekrytie vyvýšenej časti.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho regionálneho rozvoja

„Investície do Vašej budúcnosti“
www.ropka.sk


 


FotogalériaPublicita Publicita Vizualizácia Vizualizácia Vizualizácia Informačné tabule Informačné tabule Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: november 2010 Priebeh prác: december 2010 – január 2011 Priebeh prác: december 2010 – január 2011 Priebeh prác: december 2010 – január 2011 Priebeh prác: december 2010 – január 2011