Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Profil verejného obstarávateľa

Mesto Nová Dubnica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


                                                 Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:Názov: Mesto Nová Dubnica
IČO:      00 317 586

 

 

Adresa: Mesto Nová Dubnica
               Trenčianska 45 / 41
               018 51  Nová Dubnica

 

Kontakt:
tel:    +421 42 44 335 24
fax:   +421 42 44 319 19
e-mail:  msu