Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Partnerské mestá

Dubna (ruská federácia)

www.dubna.ru

 
Mesto sa nachádza v Moskovskej oblasti v Rusku a  leží na rieke Volga severne od Moskvy.  Je najsevernejším mestom Moskovskej oblasti. Založené bolo v prvej polovici 20. storočia,  status mestazískalo v roku 1956. Žije v ňom asi 70 tisíc obyvateľov.  Dubna bola od začiatku projektovaná ako vedecké mesto. Nachádza sa tu  jedna z najväčších vedeckých inštitúcií v Rusku - Spojený inštitút jadrových výskumov.


 

 

SAN DANIELE DEL FRIULI (Talianska republika)

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it


San Daniele
Osemtisícové mestečko ležiace v provincii Udine v talianskom regióne Friuli-Venezia Giulia 80 kilometrov severozápadne od Terstu a 20 kilometrov severozápadne od Udine. San Daniele (skrátene) je známe predovšetkým mimoriadne chutným druhom šunky, ktorému dalo priamo aj názov – San Daniele prosciutto. Mesto láka tiež sakrálnymi pamiatkami – Katedrálou San Michele Arcangelo a kostolom Sant´Antonia Abate (s kaplnkou so vzácnymi freskami, ktorú zvyknú hovoriť aj Sixtínska kaplnka oblasti Friuli). Mimoriadnou pamätihodnosťou je tiež Guarnieriana – starobylá verejná knižnica, ktorú založili ešte v polovici 15. storočia.

 

 

PRUSKÉ (Slovenská republika)

www.obecpruske.sk


Pruské
Na pravom brehu Váhu vo vzdialenosti štyri kilometre od okresného sídla Ilava sa rozprestiera obec Pruské. Jej súčasťou sú aj miestne časti Podvažie a Savčiná. Obec Pruské je centrálnou obcou mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát a má ambíciu stať sa modernou európskou obcou 21. storočia s využitím všetkých moderných technológii. Dokladom postupnej realizácie týchto slov môže byť viacnásobné ocenenie v súťaži Dedina roka.
Prvá písomná zmienka pochádza ešte z roku 1244. Pruské pomenovali podľa najstarších obyvateľov, ktorí žili v obci – podľa osadníkov, ktorí pochádzali z Pruska. Od severu obec chránia Biele Karpaty, na svahoch ktorých sa týčia malebné vápencové bralá.

 

 

ČERVENÝ KAMEŇ (Slovenská republika)

www.cervenykamen.sk


Červený Kameň
Takmer 750 obyvateľov združuje obec Červený Kameň v okrese Ilava. Patrí k malému počtu slovenských obcí, o založení ktorých sa zachoval písomný doklad. Pochádza z polovice 16. storočia. Súčasné územie Červeného Kameňa však bolo osídlené omnoho skôr. Ešte v mladšej dobe bronzovej (1250 – 1000 pred n.l.) podľa pravdepodobného sídliska lužickej kultúry. Ku kultúrnym pamiatkam v obci patria predovšetkým sakrálne objekty – barokový Kostol Panny Márie a neskorobaroková Kaplnka v Zápechovej.


Obec Miedźna – Poľská republika

www.miedzna.pl

 

 

 

Samosprávny útvar, akým je spádová Obec Miedźna sa skladá zo šiestich obcí: Miedźna, Wola, Góra, Grzawa, Frydek a Gilowice. Sídlom obecného samosprávneho útvaru je obec Miedźna. V spádovej obci  žije približne  15,5 tisíc obyvateľov.  Obec Miedźna sa nachádza v Poľsku, v sliezskom vojvodstve, v okrese Pszczyna.  K povinnostiam obecných orgánov patria všetky verejné záležitosti miestneho významu – verejné školstvo, kultúra vrátane knižníc, podpora a šírenie miestnej samosprávy, podpora obce, spolupráca s mimovládnymi organizáciami a spolupráca s miestnymi a regionálnymi spoločenstvami iných štátov, ktoré zabezpečuje vlastnými orgánmi. Výkonným orgánom je starosta.