Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Mestský futbalový klub Nová Dubnica

 

Kontakty

 

Adresa
Hviezdoslavova č. 2, 018 51 Nová Dubnica
Mobil
0901 704 920 (p. Vaská)
E-mail
svec@mfknovadubnica.sk
Web
http://www.mfknovadubnica.sk

 

 

Za vznik futbalu na Novej Dubnici sa považuje založenie telovýchovnej jednoty TJ Tatran v roku 1956, ktorá vtedy zastrešovala len futbalový krúžok. Jej predsedom bol pán Štefan Cibulka. Futbalový krúžok sa postupne zapájal do okresnej súťaže. Futbalisti hrávali svoje zápasy na ihrisku, ktoré bolo vytvorené svojpomocne – dobrovoľnými brigádami.

V roku 1960 mal futbalový oddiel 27 hráčov a pod vedením pána trénera Hečka postúpili z III. triedy do II. triedy.

TJ Tatran bola 19.12.1960 pre­menovaná na TJ Spartak Nová Dubnica a bola pričlenená k závodu Adamovské strojárne Dubnica nad Váhom (ADAST).

V roku 1961 sa začalo s výstavbou športového štadiónu. Okrem futbalového ihriska mala byť súčasťou štadióna aj atletická dráha a pieskové doskočiská. Vybudovala sa tribúna pre 500 divákov a okolo štadióna 6 stupňov ochozov s celkovou kapacitou štadióna 12 000 divákov. V tomto období mal futbalový oddiel v okresných súťažiach „A“ mužov, „B“ mužov, dorastencov a žiakov. Predsedom oddielu bol pán Grušpier. V roku 1962 sa zastavili práce na výstavbe štadióna s opätovným pokračovaním prác v roku 1965. Druhá a tretia etapa výstavby skončili v roku 1967.

V roku 1967 mal futbalový oddiel 5 platených trénerov. Zmenou názvu firmy TJ (z Adamovských strojární – ADAST na Závody všeobecného strojárstva – ZVS) sa zmenil názov telovýchovnej jednoty na TJ Slovan ZVS Nová Dubnica.

V roku 1978 sa zrealizovala výstavba šatní. V tomto období má futbalový oddiel 404 členov, 6 družstiev, 9 trénerov a 1 metodika.

Rokoch 1978 až 1989 prežíva futbalový oddiel striedavé obdobia lepších a horších výsledkov. Ani jedno z družstiev futbalového oddielu nepôsobí na najvyššej úrovni.

Rokom 1989 nastáva výrazná zmena nielen v spoločnosti ale aj vo futbalovom živote mesta Nová Dubnica. TJ Slovan ZVS stráca materiálne a finančné zázemie a v roku 1991 zaniká.

Od 1. februára 1991 pôsobia futbalové mužstvá ako „B“ družstvá Spartaka ZŤS Dubnica nad Váhom.Tento experiment však nepriniesol želané ovocie a tak od 8. augusta 1991 vzniká Mestský futbalový klub Nová Dubnica s predsedom Ing. Milom.

V sezóne 1991/92 odohrali dorastenci prvý medzinárodný zápas proti Motda di Livenza (Taliansko) a tesne prehrali 5 : 4 keď za MFK skórovali Gazdík, Ondrejička, Čačko a Masiarčin.

V roku 1995 postúpili muži MFK do V. ligy.

V týchto rokoch sa MFK Nová Dubnica borí s finančnými a organizačnými problémami a vzchopenie a stabilizácia nastali až príchodom nového predsedu Ing. Petra Šveca.

Družstvo mužov hrá dnes IV. ligu severozápad, dorast hrá IV. ligu severozápad, mladší a starší žiaci hrajú III. ligu sever.