Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Sekretariát primátora a prednostu

Mgr. Zuzana Zvonárová

vedúca sekretariátu

E-mail
zvonarova@novadubnica.sk

 

Kontakty

Telefón
042/443 3484, 042/443 3524, 042/443 3526
Mobil
0905 708 132
Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Monika Prostináková referent sekretariátu   prostinakova@novadubnica.sk

 

Riadi vedúci sekretariátu. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci sekretariátu zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni sekretariátu.

Do sekretariátu patrí:

  • referát vozového parku
  • doručovateľka