Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Prednostka MsÚ


Ing. EVA LACKOVIČOVÁ

 

prednostka MsÚ

E-mail: lackovicova@novadubnica.sk
Tel.: 042 / 4433 484