Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

Kontakty

 

Adresa
Topoľova 781/5, 018 51 Nová Dubnica
Telefón
042/4432326
E-mail
tekos@tekos.sk
Web
http://www.tekos.sk/

 

 

Ponúkané služby

 • zimná a letná údržba vozoviek cestných komunikácií a chodníkov ( odhŕňanie snehu, kropenie a zametanie ), drobné opravy ciest a chodníkov
 • zakladanie a rekultivácia porastov
 • záhradnícke a sadovnícke práce, údržba zelene
 • demolácie a zemné práce
 • prípravné práce na stavbu
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 • pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých, tel. 042 - 44 32 331
 • prevádzkovanie cintorína
 • cestná nákladná doprava
 • elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia
 • nakladanie s nebezpečným odpadom - prevádzkovanie zberného miesta