Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2014 Mesta Nová Dubnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2014 Mesta Nová Dubnica
O mieste a čase zapisu dieťaťa a výške príspevkov
Späť