Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2014 Mesta Nová Dubnica

Vzn 05/2014 Mesta Nová Dubnica
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v  Meste Nová Dubnica


Späť