Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Všeobecné záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenie č. 06/2014 Mesta Nová Dubnica

Vzn 06/2014 Mesta Nová Dubnica
O zrušení VZN č. 10/2008 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice
v Novej Dubnici a VZN č. 11/2004 Mesta Nová Dubnica – Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice
v Novej Dubnici Článok 1.Úvodné ustanovenie

Zverejnené od: 2014-06-27
zobraziť viac...

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2014 Mesta Nová Dubnica

Vzn 05/2014 Mesta Nová Dubnica
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v  Meste Nová Dubnica

Príloha 1 Príloha 2

Zverejnené od: 2014-06-27
zobraziť viac...