Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Festival dychových orchestrov a mažoretiek

Medzinárodná nesúťažná prehliadka mladých dychových orchestrov v sprievode tanečných mažoretkových skupín. Na aktuálnom štvrtom ročníku sa predstavia zoskupenia z Českej republiky (Cheb, Dolní Benešov, Jeseník), Maďarska (Mór), Nemecka (Hirschfeld) a zo Slovenskej republiky (Nová Dubnica, Košice, Trenčianska Turná, Plevník - Drienové).

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

organizátor: Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica, odd. kultúry a športu MsÚ

Miesto konania a dátum konania:
Mierové námestie, 31.8.2013-1.9.2013


Späť