Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Centrum voľného času

 CVČ Nová Dubnica

Mgr. Lenka Ibolyová

riaditeľka centra

 

 

Kontakty

 

Adresa
Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica

Telefón
042/4431 817

Mobil
0905 268 916

E-mail
cvcdubinka@gmail.com

Web
http://cvcdubinka.meu.zoznam.sk

 

Centrum voľného času - Facebook

Školské zariadenie s právnou subjektivitou

Dátum vzniku: 1.1.1991 (do r.1970 pod iným názvom)

 

 


Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2012/2013

Tvorivé krúžky:

 • Tovorivé inšpirácie
 • Paličkovaná čipka
 • Kreatívny svet
 • Výtvarná dúha
 • Klub paličkovanej čipky
 • Slnečnice - pre deti so špeciálnymi potrebami

 

Pohybové krúžky:

 • Detský folklórny súbor
 • Mažoretky
 • Mini Dance
 • Spoločenské tance
 • Pohybové a loptové hry
 • Dance aerobic
 • Moderné tance a HIP-HOP
 • Fit – lopty
 • Brušné tance
 • Jóga
 • Mini Lienočky- pre deti vo veku od 3 do 6 rokov
 • Šlapajka

 

Vedomostné krúžky:

 • Anglický jazyk – MŠ, ZŠ
 • Anglický jazyk – príprava na maturitu
 • Dramaticko – scénický / príprava na rozprávkový les/
 • Počítačové a náučné hry

 

 

Prihlásiť sa môžete denne od 7:30–16:00 v CVČ.