Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Ako vybaviť ?

Sociálne veci

Mgr. Zuzana Vanková

vedúca oddelenia sociálnych vecí a opatrovateľskej služby

Telefón
042/4433 526 kl. 170
Fax
042/4431 919
E-mail
vankova@novadubnica.sk

 

výstavba

Ing. Ján Krumpolec

vedúci oddelenia výstavby, územného plánovania a dopravy

E-mail
krumpolec@novadubnica.sk

 

životné prostredie

Mgr. Katarína Bašná

vedúca oddelenia životného prostredia

Telefón
042/4433 526 kl. 160
Fax
042/4431 919
E-mail
basna@novadubnica.sk

 

finančná oblasť

Ing. Eva Lackovičová

vedúca ekonomickeho oddelenia

E-mail
lackovicova@novadubnica.sk

 

Osobné veci

JUDr. Dagmar Gregušová

vedúca organizačno-správneho oddelenia

Telefón
042/4433 524 kl. 120
Fax
042/4431 919
E-mail
gregusova@novadubnica.sk