Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Ustanovujúce MsZ 2014


V pondelok 15. decembra otvoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec ustanovujúce zastupiteľstvo.
V úvode predseda volebnej komisie Ing. Ján Krumpolec informoval o priebehu a výsledku komunálnych
volieb. Potom zvolený primátor mesta P. Marušinec slávnostne zložil sľub a zároveň sa prihovoril
občanom: "Vaša dôvera je pre mňa záväzkom." Novému zastupiteľstvu, ale i občanom povedal
pár slov aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, podľa ktorého
Novodubničania rozhodli vo voľbách na základe pozitívnych výsledkov práce vedenia mesta i zastupiteľstva
za posledné roky.
Zároveň vtipne podotkol: "Tu v  Novej Dubnici vidieť, že keď kone dobre ťahajú, netreba ich prepriahať."
Sľub zložili aj noví poslanci, ktorí v ďalších bodoch rokovania odhlasovali personálne zloženie komisií
a výšku platu primátora.

Fotogaléria z ustanovujúceho MsZ
Späť

Fotogaléria