Predchádzajúci obrázok Následujúci obrázok

Kontaktné údaje

Mestský úrad Nová Dubnica
Trenčianska 45/41
Nová Dubnica 018 51

Tel.: 042/4433 526, 042/4433 524
Fax: 042/4431 919
E-mail: msu@novadubnica.sk
Web: www.novadubnica.sk

Otváracie hodiny zberného dvora

Zberný dvor Mesta Nová Dubnica 
je od 1.1.2014 otvorený nasledovne:             

Pondelok – Štvrtok: 7:00 – 16:00 hod.
Piatok:  7:00 – 17:00 hod.   
Sobota: 9:00 – 13:00 hod.    

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom.
Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad,
elektroodpad, nebezpečný odpad, odpad zo zelene a 1 m3 drobného stavebného odpadu ročne
.
Pre urýchlenie vykládky odporúčame odpad doviezť už vytriedený (zvlášť plasty, papier, kovy, drevo, murivo ...)
Späť